LETSELSCHADEBUREAUS

LETSELSCHADE BUREAUS, LETSELSCHADEADVOCATEN, LETSELSCHADE SPECIALISTEN, MEDISCH ADVIESBUREAUS EN LETSELSCHADE

letselschadebureaus.nl

Verhaal Personen Schade (VPS)
Verhaal Personen Schade
 

Verhaal Personen Schade VPS
Jade 240
3316 LJ Dordrecht
Tel.: 078 6521350
Fax: 078 6521351
www.verhaalpersonenschade.nl


 

Verhaal Personen Schade is een onafhankelijk, landelijk werkend kantoor dat letselschadeslachtoffers helpt opgelopen letsel te verhalen bij de aansprakelijke partij. VPS kan binnen 24 uur een bezoek brengen en rapporteren.

Voorbeelden van letselschade ongevallen:
bedrijfsongeval
fabricage fout
medische fout
verkeersongeval

Werkwijze VPS:
1   aantonen van de aansprakelijkheid tegenpartij
2a informatie letselschade verkrijgen bij arts, specialist of fysiotherapeut
2b deze informatie laten beoordelen door medisch adviseurs beide partijen
3   bepaling schade
4   afwikkeling proces
5   overeenstemming

Heeft u letsel opgelopen door een ongeval en heeft u vragen, neem dan contact op met Verhaal Personen Schade. Zij nemen u de zorg graag uit handen.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands